Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Chỉ số HP theo level và sao của Legend và Pure trong game Dragon City

Bảng chỉ số HP theo Level và cấp sao của Legend và Pure Dragon (Nguồn: Hội Những Người Chơi Dragon City Trên FB)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét